Ansvarsfraskrivelse

GASTROunika bestræber sig på at holde indholdet af sit officielle websted opdateret, tilgængeligt, korrekt og fuldstændigt i videst muligt omfang.

Indholdet på dette websted kan dog være (blive) forældet, ufuldstændigt og/eller ukorrekt. GASTROunika påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller unøjagtigheder på dette websted eller for tab, ulemper eller direkte eller indirekte skader som følge af brugen af ukorrekte oplysninger, der er offentliggjort på dette websted. Via GASTROunika’s websted kan der gives adgang til websteder og/eller informationskilder, der forvaltes af tredjeparter. GASTROunika kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af at bruge oplysningerne på disse websteder og/eller sider.

GASTROunika fralægger sig hermed ethvert ansvar for ukorrekt eller vildledende brug af de data, der er stillet til rådighed på dette websted. Den er på ingen måde ansvarlig for, at de oplysninger, der findes eller udveksles via systemet, er korrekte eller fuldstændige.

Det garanterer ikke, at oplysningerne er fri for virus. Brugen af webstedet sker på eget ansvar.

Inddragelse af links til et eller flere andre websteder, herunder links på disse websteder, indebærer ikke nødvendigvis, at der er nogen forbindelse, partnerskab, associering eller godkendelse.

Enhver bruger, der anvender oplysningerne efter denne meddelelse, giver afkald på retten til at indgive klager af enhver art i forbindelse med anvendelsen af materiale eller oplysninger, der er stillet til rådighed via systemet, uanset om disse klager rettes mod GASTROunika eller mod enhver anden person, der har leveret oplysninger til systemet. GASTROunika eller enhver part, der leverer oplysninger via systemet, påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader.

Enhver bruger, der efter denne meddelelse anvender oplysningerne, accepterer at acceptere de risici, der er forbundet med brugen af systemet, og ikke at indgive klager over GASTROunika eller andre parter, der leverer materiale eller oplysninger til systemet, herunder risikoen for, at en computer, software eller data kan blive beskadiget af en virus, der er blevet overført eller aktiveret via systemet eller adgangen til systemet.