Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1. HVEM ER VI?

Hjemmesiden https://gastrounika.com/ (i det følgende benævnt “Hjemmesiden”) tilbydes af:

GASTROunika ApS (i det følgende benævnt “GASTROunika”, “Vi” og “Os”)

Adresse
Nyhavn 40, st.
1051 København K
Danmark
CVR: DK 20100338
E-mail: info@gastrounika.com
Telefon: +45 52 72 32 00

2. HVORFOR HAR VI DENNE ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Enhver person (i det følgende benævnt “bruger”), der besøger eller bruger vores websted, stiller specifikke personoplysninger til rådighed. Det kan f.eks. være tilfældet, når du sender en kontaktformular, når du beder om produktinformation, eller når du ansøger om et bestemt job hos GASTROunika.
Disse personoplysninger er oplysninger, der gør det muligt for os at identificere dig som en fysisk person, uanset om vi gør det eller ej. Du kan identificeres fra det tidspunkt, hvor det er muligt at skabe en direkte eller indirekte forbindelse mellem en eller flere personoplysninger og dig som en fysisk person.
Hos GASTROunika tager vi sikkerheden af de personlige oplysninger, som du efterlader på vores websted, meget alvorligt. Nedenfor forklarer vi, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.
Vi bruger og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og andre relevante lovbestemmelser. Enhver henvisning i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger til GDPR er en henvisning til forordningen af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (den generelle forordning om databeskyttelse).
Enhver bruger informeres om de behandlingsaktiviteter, som GASTROunika kan udføre med hans eller hendes personlige oplysninger ved hjælp af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. GASTROunika forbeholder sig ret til at ændre denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger til enhver tid. Enhver væsentlig ændring vil blive meddelt brugeren. Vi anbefaler, at brugeren regelmæssigt konsulterer dette dokument.

3. LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER

Indholdet af vores websted kan indeholde et link, hyperlink eller et indrammet link til andre websteder eller andre elektroniske portalformer. Et link betyder ikke automatisk, at der er et forhold mellem os og de andre websteder, eller at vi (implicit) er enige i indholdet af disse websteder.
Vi har ingen kontrol over disse andre websteder og er ikke ansvarlige for, at linket og den endelige destination fungerer sikkert og korrekt. Når en bruger klikker på linket, forlader brugeren vores websted, og vi kan ikke længere holdes ansvarlige for eventuelle skader eller tab.
Det er muligt, at andre websteder ikke tilbyder de samme garantier, som vi gør. Hvis du bruger et link på dette websted, der fører til et andet websted, og du efterlader personoplysninger på et sådant websted, er behandlingen af disse personoplysninger ikke omfattet af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, men af en eventuel politik om beskyttelse af personlige oplysninger fra administratoren af dette andet websted. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt læser de generelle vilkår og betingelser og erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på disse andre websteder.

4 HVEM BEHANDLER PERSONOPLYSNINGER?

4.1. CONTROLLER
GASTROunika er den dataansvarlige og bestemmer alene eller i samråd med andre, hvilke personoplysninger der indsamles, samt formålet med og ressourcerne til behandlingen af disse personoplysninger.
GASTROunika har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for effektivt at beskytte brugernes personoplysninger mod uautoriseret adgang og brug.

4.2. PROCESSOR(ER)
GASTROunika kan frit anvende databehandlere. En databehandler er en fysisk person eller en juridisk enhed, der behandler personoplysninger på anmodning af eller på vegne af den dataansvarlige.
Databehandleren er lovmæssigt forpligtet til at garantere sikkerheden og fortroligheden af personoplysningerne.
Processoren handler altid i henhold til instrukserne fra controlleren.
GASTROunika anvender følgende kategorier af “processorer”:
Virksomheder, som vi har indkaldt til analytiske formål
Virksomheder, som vi har indkaldt til hostingopgaver;
Virksomheder, som vi har indkaldt med henblik på administrative formål;
Virksomheder, som vi har indkaldt til kommunikationsformål
GASTROunika har indgået de nødvendige kontraktlige aftaler med de ovennævnte databehandlere, så de anvender de samme standarder som GASTROunika med henblik på at sikre optimal beskyttelse af brugernes personoplysninger.

5. PÅ HVILKET RETSGRUNDLAG BEHANDLES MINE PERSONOPLYSNINGER?

I overensstemmelse med GDPR behandler vi personoplysninger på grundlag af følgende juridiske grunde:
på grundlag af udførelsen af aftalerne som aftalt med brugeren eller udførelsen af førkontraktlige foranstaltninger, der er truffet på hans eller hendes foranledning, eller
På grundlag af overholdelse af lovmæssige eller reguleringsmæssige bestemmelser vedrørende forvaltningen af kontraktforholdet, navnlig fakturering;
På grundlag af vores legitime interesse i at sende oplysninger og nyhedsbreve til vores kunder;
På grundlag af det udtrykkelige samtykke til at sende oplysninger og nyhedsbreve til potentielle kunder og andre interesserede parter;
På grundlag af det udtrykkelige samtykke til at sende meddelelser om ledige stillinger til en tidligere ansøger;
På grundlag af det udtrykkelige samtykke til at sende salgsfremmende tilbud (direkte markedsføring).

6. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?

GASTROunika forpligter sig til kun at indsamle og behandle personoplysninger, som er relevante for det pågældende spørgsmål og er nødvendige for de formål, som de behandles til. Følgende kategorier af personoplysninger behandles:
Personlige identifikationsdata (efternavn, fornavn, adresse og login-data);
Kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail-adresse);
Elektroniske identifikationsdata (IP-adresse, cookies og klikadfærd);
Personoplysninger (køn, alder, fødselsdato og -sted samt nationalitet).
Indholdet af kommunikation (e-mails, chats, formularer, der skal udfyldes osv.)
Disse personoplysninger kan indsamles, når du bruger vores websted (f.eks. ved at udfylde en kontaktformular), eller når du ønsker at bruge vores tjenester. Andre personlige oplysninger kan blive indsamlet på et senere tidspunkt, f.eks. i forbindelse med vores eftersalgsservice. Mængden af indsamlede personoplysninger vil afhænge af din brug af webstedet og dets funktioner.

7. VI BRUGER OGSÅ COOKIES!
Derudover bruger vi cookies til at genkende brugeren og tilbyde en personlig brugeroplevelse, til at huske deres tekniske valg (f.eks. sprog), til at kontrollere og analysere brugen af webstedet og til at spore og rette eventuelle fejl på webstedet. Du kan afvise cookies. Hvis du afviser cookies, er det muligt, at webstedet eller dele af det ikke længere fungerer, som det/dem skal. Læs vores Cookies for at få flere oplysninger om den måde, vi bruger cookies på.

8. HVAD ØNSKER DU AT OPNÅ VED AT BRUGE MINE PERSONOPLYSNINGER?

GASTROunika indsamler dine personlige oplysninger for at give alle brugere af vores websted en sikker, bedste og personlig brugeroplevelse. Indsamlingen af personlige data vil blive udvidet yderligere, jo mere intensivt brugeren bruger vores websted og vores onlinetjenester. GASTROunika forbeholder sig ret til at suspendere eller annullere specifikke operationer, hvis der mangler personlige oplysninger, er ukorrekte eller ufuldstændige.
Databehandlingen er afgørende for driften af vores websted og de relaterede tjenester.
Behandlingen finder kun sted med henblik på følgende klart definerede formål:
Opfølgning af anmodninger om oplysninger;
Kundeadministration: kundeadministration, ordreadministration, leverancer, fakturering, support, overvågning af klager og udsendelse af nyhedsbreve;
at besvare og følge op på spørgsmål og forslag via chatfunktionen på webstedet på en klar, relevant og målrettet måde.
Opfølgning af ansøgninger og registrering af CV’er og følgebreve med henblik på fremtidige ledige stillinger;
Håndtering af tvister;
Beskyttelse mod svig og brud;
Personlig markedsføring og reklame, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til dette. I dette tilfælde kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
Der indsamles også få personoplysninger til statistiske formål, når vores websted besøges. GASTROunikaj bruger Google Analytics til at følge og analysere internettrafikken og brugerens browsingadfærd. Takket være resultaterne af disse analyser kan vi optimere brugen af vores websted. Når du besøger webstedet, erklærer du dig indforstået med denne dataindsamling til statistiske formål som beskrevet ovenfor.
Brugeren er den person, der altid leverer personoplysningerne til GASTROunika og kan derfor udøve en vis grad af kontrol. Hvis specifikke personoplysninger er ufuldstændige eller forekommer ukorrekte, forbeholder GASTROunika sig ret til at udskyde specifikke forventede handlinger midlertidigt eller permanent.

9. HVEM MODTAGER DINE PERSONOPLYSNINGER?

Dine personlige oplysninger behandles kun til intern brug i GASTROunika. Dine personlige oplysninger vil ikke blive solgt, videregivet eller kommunikeret til tredjeparter, medmindre du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil på forhånd.

De oplysninger, som du giver i forbindelse med en ansøgning, vil aldrig blive videregivet til tredjeparter.

10. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Dine personoplysninger vil blive opbevaret så længe, som det er nødvendigt for at nå de 5 foreslåede mål, der er anført i artikel 5. Oplysningerne slettes fra databasen, når de ikke længere er nødvendige for at nå disse mål, eller hvis brugeren udøver sin ret til at få sine personoplysninger slettet på passende vis.
Med hensyn til CV’er og følgebreve fra afviste kandidater opbevarer vi disse personoplysninger i højst to år med dit samtykke. Hvis der bliver en ledig stilling ledig, som du er kvalificeret til, kan vi derfor kontakte dig.

11. HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

11.1. GARANTI FOR EN LOVLIG OG SIKKER BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger vil kun blive behandlet med henblik på legitime formål som anført i artikel 5.
Personoplysningerne indsamles og behandles på en passende, relevant og forholdsmæssig måde og opbevares ikke længere end nødvendigt for at nå de foreslåede mål.

11.2. RET TIL ADGANG
Hvis du kan bevise din identitet, har du ret til at få adgang til oplysninger om behandlingen af dine personlige oplysninger. Du har derfor ret til at få adgang til behandlingsformålene, kategorierne af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som personoplysningerne sendes til, kriterierne for opbevaringsperioden og de rettigheder, som du kan udøve med hensyn til dine personoplysninger.

11.3. RET TIL AT BERIGTIGE PERSONOPLYSNINGER
Upræcise eller ufuldstændige oplysninger kan rettes. For det første er det brugerens ansvar at gennemføre de nødvendige ændringer i sin “brugerprofil”. Brugere kan også henvende sig til os for at anmode om ændringer.

11.4. RET TIL SLETNING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Du har også ret til at få dine personlige oplysninger slettet i følgende tilfælde:
Dine personoplysninger er ikke længere nødvendige for det foreslåede formål;
Du tilbagekalder dit samtykke til at tillade os at behandle dine personoplysninger, og der er ikke noget andet retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger;
Du har med rette gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger;
Dine personoplysninger bliver behandlet ulovligt;
Dine personoplysninger skal slettes på grundlag af en retlig forpligtelse.
Sletning af personoplysninger er hovedsagelig relateret til synlighed; det er muligt, at de slettede personoplysninger fortsat kan blive opbevaret midlertidigt.

11.5. RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING
I nogle tilfælde har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Dette gælder i hvert fald i tilfælde af en tvist med hensyn til nøjagtigheden af personoplysningerne, hvis personoplysningerne er nødvendige i forbindelse med en retssag eller i den tid, som GASTROunika har brug for at fastslå, at du lovligt kan udøve din ret til at blive fjernet.

11.6. RET TIL AT GØRE INDSIGELSE
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på “direkte markedsføring”, profilering eller mål, der udspringer af den dataansvarliges legitime interesser. GASTROunika stopper behandlingen af dine personoplysninger, medmindre GASTROunika kan bevise, at der er tvingende juridiske grunde til at behandle dine personoplysninger, som vejer tungere end din ret til at gøre indsigelse.

11.7. RET TIL DATAPORTABILITET
Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, der er udleveret til GASTROunika, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (f.eks. en Excel-fil). Desuden har du ret til at overføre disse personoplysninger til en anden dataansvarlig, medmindre dette er teknisk umuligt.

11.8. RET TIL AT TILBAGEKALDE DIT SAMTYKKE
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, f.eks. når du har givet det med henblik på direkte markedsføring.

12. HVORDAN KAN DU UDØVE DINE RETTIGHEDER?

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du sende en anmodning og et bevis for din identitet til:
GASTROunika
Nyhavn 40, st.
1051 København K
Danmark

eller via e-mail til info@gastrounika.com.

Vi afspiller igen så hurtigt som muligt og senest en (1) måned efter modtagelsen af din anmodning.